Mijn favorieten

Nieuws

 • NHG biedt meer mogelijkheden voor senioren
 • Geplaatst op: 20 april 2018
 • Per 17 juni 2018 gelden voor het verkrijgen van NHG nieuwe Voorwaarden & Normen (V&N). Hiermee worden belemmeringen weggenomen voor senioren die willen verhuizen naar een meer passende en vaak goedkopere woning, maar door strenger geworden acceptatiecriteria weinig mogelijkheden hebben.


 • Nieuwe makelaars en taxateurs april 2018
 • Geplaatst op: 24 april 2018
 • De NVM heeft deze maand een nieuwe groep makelaars en taxateurs welkom geheten bij de vereniging. Zij legden maandag 23 april tijdens de beëdiging de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te streven. Welkom!


 • NVM reactie op initiatief wetsvoorstel voldoende betaalbare huurwoningen
 • Geplaatst op: 24 april 2018
 • De NVM heeft gereageerd op het initiatief wetsvoorstel van PvdA, SP en GroenLinks waarin wordt voorgesteld woningcorporaties te verbieden om afspraken te maken met gemeenten waarbij het aantal corporatiewoningen afneemt. De NVM voert aan dat het aantal verkopen door corporaties de afgelopen jaren sterk is gedaald, waardoor er geen aanleiding is voor deze maatregel.


 • Spectaculaire toename logistiek vastgoed
 • Geplaatst op: 24 april 2018
 • De voorraad logistiek vastgoed in Nederland heeft sinds de eeuwwisseling een spectaculaire groei doorgemaakt. In 2000 waren er circa 1.030 distributiecentra en opslagruimten met een gezamenlijke vloeroppervlakte van circa 16 miljoen vierkante meter. Begin 2017 telde ons land 1.760 distributiecentra met een totaal van ruim 28 miljoen vierkante meter.


 • Wetsvoorstel UBO-register uitgesteld
 • Geplaatst op: 24 april 2018
 • Dit voorjaar wordt een herziening van de Europese anti-witwasrichtlijn van kracht. De herziening maakt het noodzakelijk om aanpassingen aan te brengen in het wetsvoorstel voor oprichting van een UBO-register dat tot nu toe in voorbereiding was. Dit komt omdat de wijzigingsrichtlijn onder andere voorziet in verplichte openbaarheid van de UBO-informatie.


 • Makelaars kunnen een belangrijke rol spelen bij verduurzaming koopsector
 • Geplaatst op: 20 april 2018
 • In 2050 zullen 4,3 miljoen koopwoningen verduurzaamd moeten zijn. Het is duidelijk dat dit een enorme opgave wordt. Tijdens een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer over verduurzaming van de koopsector pleitte NVM voorzitter Ger Jaarsma voor een realistische aanpak: niet alle woningen hoeven uiteindelijk nul-op-de-meter te worden en voor deel van de verouderde woningvoorraad zal men ook onder ogen moeten zien dat sloop-nieuwbouw efficiënter is dan vergaande verduurzaming.